Chuyển đổi chăm sóc sức khỏe

Tương lai tươi sáng của chúng ta. Bệnh viện của chúng tôi.

Các chương trình học tập, giáo dục và nghiên cứu mạnh mẽ là rất quan trọng để thu hút nhân tài hàng đầu. Giữ kỹ năng và chuyên môn hàng đầu là điều bắt buộc đối với sự đổi mới và chăm sóc đặc biệt. Trọng tâm chiến lược của chúng tôi về học tập sẽ định vị chúng tôi để tạo ra tác động lớn như một tổ chức học thuật được công nhận.

Với sự hỗ trợ của bạn, chúng tôi sẽ:

Xây dựng một Trung tâm Y tế Cộng đồng Học thuật hàng đầu mang nghiên cứu, đổi mới và giáo dục lại với nhau dưới một mái nhà

Thúc đẩy nghiên cứu lấy bệnh nhân làm trung tâm sẽ nâng cao kiến thức lâm sàng và tạo ra sự thay đổi tích cực trong chăm sóc sức khỏe

Tận dụng công nghệ, mô phỏng và chăm sóc ảo để thúc đẩy sự xuất sắc trong chăm sóc bệnh nhân, hiện tại và trong nhiều năm tới

Trao quyền cho nhân viên của chúng tôi bằng cách thúc đẩy văn hóa học tập

Ưu tiên của chúng tôi

$

20

M

Tăng cường chăm sóc bệnh nhân

Mẹ bế con trên giường bệnh.

Đầu tư vào trang thiết bị hiện đại và dịch vụ bệnh nhân để mang lại kết quả tốt hơn

$

65

M

Xây dựng tương lai

Aryan ngồi dậy trên giường bệnh.

Mở rộng công suất và cải thiện không gian của chúng tôi