Cách cho

Tặng hàng tháng

Trở thành người ủng hộ hàng tháng là một trong những cách đơn giản và có tác động nhất để thể hiện sự ủng hộ vững chắc của bạn.

Tặng hàng tháng cung cấp một phương tiện hỗ trợ thuận tiện thúc đẩy kết nối lâu dài với bệnh viện của bạn. Bạn giữ toàn quyền kiểm soát các khoản đóng góp của mình và có thể linh hoạt điều chỉnh các khoản đóng góp của mình bất cứ khi nào bạn chọn.

Sự hỗ trợ quanh năm của bạn cung cấp cho Bệnh viện Markham Stouffville nguồn tiền đáng tin cậy cho các thiết bị, dịch vụ quan trọng và các nhu cầu ưu tiên khác để đảm bảo cộng đồng của chúng tôi có thể nhận được sự chăm sóc tốt nhất có thể.

Chúng tôi sẽ không có dịch vụ chăm sóc chất lượng cao này nếu không có các nhà tài trợ. Tất cả chúng ta đều rất may mắn khi sống trong cộng đồng này và có quyền truy cập vào Bệnh viện Markham Stouffville.

Joan Lever, Nhà tài trợ hàng tháng

Đảm bảo nhà tài trợ hàng tháng của chúng tôi

Nếu bạn muốn sửa đổi hoặc ngừng đóng góp hàng tháng của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 905-472-7059. Chúng tôi vui lòng yêu cầu thông báo trước ba ngày trước khi quyên góp theo lịch trình sắp tới của bạn để tránh bất kỳ khoản phí bổ sung nào.

Bạn có một số quyền nhất định nếu khoản đóng góp của bạn không tuân thủ thỏa thuận này. Để biết thêm thông tin về các quyền này, vui lòng liên hệ với tổ chức tài chính của bạn.