Cách cho

Cho vào bộ nhớ

Hãy vinh danh một cuộc sống với một món quà trong ký ức của họ.

Tôn vinh ký ức của một người thân yêu là một cách sâu sắc để tạo ra sự khác biệt. Bạn có thể đóng góp để tưởng nhớ một người thân yêu để hỗ trợ công việc quan trọng của bệnh viện chúng tôi. Sự đóng góp của bạn đảm bảo di sản của họ tồn tại đồng thời tạo ra tác động tích cực đến việc chăm sóc cộng đồng của chúng tôi.

Như một cử chỉ đánh giá cao sự đóng góp của bạn, chúng tôi sẽ gửi một tấm thiệp chân thành đến gia đình trực tiếp hoặc người thân.

Ra mắt tường nhà tài trợ kỹ thuật số MSH Foundation