QUỸ MSH

Liên hệ với chúng tôi

Quỹ Bệnh viện Markham Stouffville

Điện thoại: 905-472-7059
Số fax: 905-472-7018
mshfoundation@mshf.on.ca

Giờ hành chính

Thứ Hai-Thứ Sáu: 8:30 sáng - 4:30 chiều

Yêu cầu chung, quyên góp và biên lai thuế

905-472-7059
mshfoundation@mshf.on.ca

Thông tin tình nguyện viên

905-472-7373 máy lẻ 6229
events@mshf.on.ca

Số đăng ký từ thiện
13064 3620 RR0001

Địa chỉ gửi thư

381 Phố Nhà thờ, PO Box 1800
Markham, BẬT L3P 7P3

Văn phòng &; Địa chỉ giao hàng

379 Phố Nhà thờ, Suite 303
Markham, TRÊN L6B 0T1

Thông tin đỗ xe

Bãi đậu xe có sẵn trong Visitor Lot 3 ở phía bắc của Church Street, đối diện trực tiếp với Tòa nhà Dịch vụ Y tế (379 Church St.)