Quyên góp hàng hóa cho MSH Foundation.

Cách cho

Quyên góp hàng hóa và dịch vụ

Từ đấu giá đến xổ số, hỗ trợ bệnh nhân của chúng tôi tại MSH.

Đóng góp hàng hóa hoặc dịch vụ cho Quỹ Bệnh viện Markham Stouffville là một cách hấp dẫn để tạo ra hiệu ứng sâu sắc. Cho dù bạn đang tặng một món đồ chơi từ Danh sách mong muốn của chúng tôi để an ủi một đứa trẻ nằm viện hay cung cấp các mặt hàng để bán để hỗ trợ MSH Foundation, hãy khám phá sự hào phóng của bạn có thể đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc thúc đẩy mục tiêu của chúng tôi để mang lại sự chăm sóc trọn đời gần nhà hơn.

Tặng xe hơi

Tặng xe hơi

Bạn có biết bạn có thể biến việc quyên góp xe của mình thành hỗ trợ cho Quỹ Bệnh viện Markham Stouffville không? Tặng một chiếc xe Canada có thể chấp nhận chiếc xe của bạn để quyên góp - chạy hay không, cũ hay mới.
Bạn có biết bạn có thể biến việc quyên góp xe của mình thành hỗ trợ cho Quỹ Bệnh viện Markham Stouffville không? Tặng một chiếc xe Canada có thể chấp nhận chiếc xe của bạn để quyên góp - chạy hay không, cũ hay mới.
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm
Xe đang đỗ.